BtX Neo บิทเอ็กซ์ นีโอ ผู้พิทักษ์จักรวาล พากย์ไทย

[อนิเมะ พากย์ไทย]
เรื่องย่อ : BtX Neo บิทเอ็กซ์ นีโอ ผู้พิทักษ์จักรวาล พากย์ไทย

"บิท" เป็นหุ่นยนต์ที่มีมันสมองของตัวเอง สามารถเคลื่อนไหวด้วยความคิดของตัวเอง สิ่งที่ทำให้มันเคลื่อนไหวได้นั้น คือ เลือดของมนุษย์ และมันจะภักดีกับมนุษย์ที่มอบเลือดให้มันเป็นคนแรก

ตอนของ "BtX Neo บิทเอ็กซ์ นีโอ ผู้พิทักษ์จักรวาล พากย์ไทย"

บิทเอ็กซ์ นีโอ ผู้พิทักษ์จักรวาล ตอนที่ 01

บิทเอ็กซ์ นีโอ ผู้พิทักษ์จักรวาล ตอนที่ 02

บิทเอ็กซ์ นีโอ ผู้พิทักษ์จักรวาล ตอนที่ 03

บิทเอ็กซ์ นีโอ ผู้พิทักษ์จักรวาล ตอนที่ 04

บิทเอ็กซ์ นีโอ ผู้พิทักษ์จักรวาล ตอนที่ 05

บิทเอ็กซ์ นีโอ ผู้พิทักษ์จักรวาล ตอนที่ 06

บิทเอ็กซ์ นีโอ ผู้พิทักษ์จักรวาล ตอนที่ 07

บิทเอ็กซ์ นีโอ ผู้พิทักษ์จักรวาล ตอนที่ 08

บิทเอ็กซ์ นีโอ ผู้พิทักษ์จักรวาล ตอนที่ 09

บิทเอ็กซ์ นีโอ ผู้พิทักษ์จักรวาล ตอนที่ 10

บิทเอ็กซ์ นีโอ ผู้พิทักษ์จักรวาล ตอนที่ 11

บิทเอ็กซ์ นีโอ ผู้พิทักษ์จักรวาล ตอนที่ 12

บิทเอ็กซ์ นีโอ ผู้พิทักษ์จักรวาล ตอนที่ 13

บิทเอ็กซ์ นีโอ ผู้พิทักษ์จักรวาล ตอนที่ 14

คอมเม้น