Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 1-114 ซับไทย

[อนิเมะ จีนซับไทย]
เรื่องย่อ : Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 1-114 ซับไทย

ดินแดนพลังวิญญาณ ถังซานศิษย์ฝ่ายนอกของนิกายถังได้ลอบศึกษาคำภีร์ลับของนิกายเพื่อเติมเต็มความฝันของตัวเอง เมื่อความลับถูกเปิดเผย ถังซานจึงเลือกที่จะจบชีวิตของตนเอง ที่หุบเหวมรณะ แต่นี่ไม่ใช่จุดสิ้นสุด ถังซานไม่คิดฝันมาก่อนว่าเขาจะได้กลับมาเกิดใหม่ในอีกโลกหนึ่ง โดยมีความทรงจำจากในโลกก่อนติดตัวมาด้วย ในโลกซึ่งผู้คนเกิดมาพร้อมกับสิ่งที่เรียกว่า สปิริต ในโลกซึ่งผู้คนต่อสู้กันโดยใช้สิ่งที่เรียกว่าสปิริต…

คลิ๊ก !!! เพื่อดู Soulland ภาคอื่นๆ

ตอนของ "Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 1-114 ซับไทย"

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 01 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 02 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 03 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 04 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 05 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 06 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 07 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 08 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 09 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 10 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 11 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 12 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 13 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 14 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 15 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 16 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 17 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 18 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 19 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 20 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 21 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 22 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 23 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 24 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 25 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 26 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 27 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 28 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 29 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 30 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 31 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 32 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 33 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 34 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 35 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 36 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 37 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 38 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 39 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 40 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 41 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 42 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 43 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 44 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 45 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 46 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 47 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 48 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 49 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 50 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 51 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 52 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 53 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 54 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 55 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 56 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 57 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 58 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 59 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 60 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 61 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 62 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 63 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 64 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 65 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 66 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 67 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 68 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 69 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 70 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 71 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 72 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 73 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 74 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 75 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 76 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 77 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 78 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 79 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 80 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 81 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 82 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 83 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 84 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 85 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 86 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 87 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 88 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 89 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 90 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 91 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 92 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 93 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 94 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 95 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 96 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 97 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 98 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 99 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 100 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 101 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 102 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 103 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 104 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 105 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 106 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 107 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 108 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 109 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 110 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 111 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 112 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 113 ซับไทย อัพใหม่

Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค3) ตอนที่ 114 ซับไทย อัพใหม่ (รออัพเดท)

คอมเม้น